වියන ලද ටී-ෂර්ට් බෑගය

  • Non Woven T-Shirt Bag

    වියන ලද ටී-ෂර්ට් බෑගය

    1. වියන ලද බෑග් වර්තමානයේ වඩාත් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින අතර 100% ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි සහ නැවත භාවිතා කළ හැකි ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද පරිසර හිතකාමී වේ.
    2. අපි වියන ලද ටී ෂර්ට් බෑග් පුළුල් පරාසයක් නිෂ්පාදනය කර සපයන සුප‍්‍රසිද්ධ සමාගමකි. මෙම බෑග් භාවිතා කිරීමට සහ රැගෙන යාමට පහසු වන අතර අඩු නඩත්තු අවශ්‍ය වේ. අපි මෙම බෑග් විවිධ ආකර්ෂණීය වර්ණවලින් පිරිනමන්නෙමු. ඔබට ඒවා ගබඩා කර ඔබගේ දෛනික ජීවිතයේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය